Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźnik Wpływu Zmian Paznokciowych na Jakość Życia (Nail Quality of Life - NailQoL) - polska wersja językowa

Autor:
Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Natalia Zazulak, Katarzyna Gutfreund, Joanna Lis, Jacek Szepietowski, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
27
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
jakość życia, choroby paznokci, kwestionariusz, psychometria
Czytaj

Wprowadzenie: Jakość życia pacjentów z chorobami paznokci może być znacznie upośledzona. Opracowany w 2007 r. kwestionariusz NailQoL dla osób z grzybicą paznokci wydaje się cennym narzędziem do oceny wpływu zmian paznokciowych na funkcjonowanie psychospołeczne pacjentów. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie polskiej wersji kwestionariusza jakości życia specyficznego dla chorób paznokci ? Nail Quality of Life (NailQoL). Materiał i metody: Kwestionariusz NailQoL został przetłumaczony z oryginalnego języka angielskiego na język polski z zachowaniem standardowych procedur i zaleceń metodologicznych (tłumaczenie wsteczne, badanie wstępne). Wszelkie wątpliwości wynikające z różnic językowych i kulturowych zostały rozwiązane na etapie tłumaczenia z pomocą wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie z tekstami medycznymi. Po otrzymaniu ostatecznej wersji ankiety i jej akceptacji przez autorów, przeprowadzono badanie wstępne z udziałem 30 pacjentów chorujących na łuszczycę paznokci. Badanie było przeprowadzone 2-krotnie w odstępie 7-dniowym. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Kwestionariusz cechował się dobrym zrozumiem treści przez pacjentów, a jego wypełnienie nie sprawiło chorym trudności. Wykazano bardzo dobrą spójność badanego kwestionariusza (Cronbach ?=0,93) oraz dobrą powtarzalność uzyskiwanych wyników (ICC=0,79). Wnioski: Opracowana polska wersja kwestionariusza NailQoL może być wykorzystywana do oceny jakości życia u pacjentów polskojęzycznych chorujących nie tylko na grzybicę paznokci, ale również ze zmianami paznokciowymi w przebiegu łuszczycy.