Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postać dziecięca lymphomatoid papulosis - opis przypadku

Autor:
Aleksandra Lesiak, Irmina Olejniczak-Staruch, Michał Rogowski-Tylman, Anna Sysa-Jędrzejowska, Iwona Słowik-Kwiatkowska, Joanna Narbutt
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
28
Strona końcowa:
31
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
lymphomatoid papulosis, chłoniak T-komórkowy skóry, dzieci
Czytaj

Lymphomatoid papulosis (LyP) jest rzadką, dobrze rokującą chorobą limfoproliferacyjną z obecnością nacieków złożonych z limfocytów T CD30+. Najczęściej występuje u osób dorosłych, jednak w literaturze istnieją pojedyncze opisy przypadków u dzieci, stąd też postępowanie i rokowanie w tej grupie wiekowej jest trudne. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 9-letniej dziewczynki leczonej w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu nawracających od 2 lat zmian grudkowych barwy czerwono-brunatnej, z niewielkim złuszczaniem, które ustępowały z pozostawieniem zanikowych blizn. W wywiadzie obserwowano poprawę stanu klinicznego w okresie letnim, po ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W wykonanym badaniu histopatologicznym skóry stwierdzono obecność nacieków limfocytarnych w skórze właściwej. Immunofenotypizacja wykazała obecność komórek CD30+, CD3+, a także Ki67+. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań immunohistochemicznych ustalono rozpoznanie lymphomatoid papulosis. U dziewczynki zastosowano leczenie wąskim pasmem UVB, kortykosteroidy miejscowo i PUVA terapię, uzyskując wchłonięcie zmian skórnych i zahamowanie progresji choroby. Przypadek zaprezentowano ze względu na rzadkie występowanie tej jednostki chorobowej u dzieci oraz trudności terapeutyczne.