Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kombinacyjne leczenie inhibitorami TNF-alfa chorej na ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów, u której wystąpiła konieczność profilaktyki przeciwgruźliczej

Autor:
Katarzyna Feliksik-Skrobich, Małgorzata Mazur, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
32
Strona końcowa:
36
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca , gruźlica, leczenie biologiczne
Czytaj

Leki biologiczne stosowane w leczeniu łuszczycy otworzyły nowe możliwości terapii chorych, znacząco wpływając na ich jakość życia. Z uwagi na możliwe działania niepożądane preparatów pacjenci muszą być poddani wielu badaniom w celu prawidłowej ich kwalifikacji do leczenia. Jednym z kryteriów dyskwalifikujących chorych z terapii jest obecność aktywnego zakażenia prątkiem Mycobacterium tuberculosis. w przypadku stwierdzenia latentnego zakażenia gruźlicą wymagana jest chemioprofilaktyka przed rozpoczęciem terapii. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku 53-letniej chorej na łuszczycowe zapalenie stawów, u której w trakcie leczenia biologicznego uzyskano dodatni wynik kontrolnego badania Quantiferon TB Gold, co wymagało włączenia profilaktycznej terapii przeciwprątkowej. w trakcie chemioprofilaktyki doszło do istotnego pogorszenia stanu klinicznego chorej. Nasilone zmiany skórne nie odpowiadały na wcześniejszą terapię adalimumabem, Poprawę stanu dermatologicznego uzyskano dopiero po włączeniu do leczenia preparatu infliksymab wg określonego schematu leczenia. Aktualnie leki biologiczne są najskuteczniejszym sposobem leczenia łuszczycy. Brak skuteczności jednego z inhibitorów anty-TNF-? nie wyklucza możliwości korzystnego działania innego preparatu z tej grupy. Zmiana leku niekiedy pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny i utrzymać chorobę w remisji.