Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza stężenia nesfatyny-1 w surowicy krwi u dzieci i młodzieży z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy

Autor:
Beata Sawicka, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
10
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nesfatyna, choroba Gravesa-Basedowa, zapalenie tarczycy typu Hashimoto
Czytaj

Wprowadzenie: Nadwaga i choroby z nią związane są narastającym problemem u dzieci i młodzieży. Zaburzenia funkcji tarczycy wywierają wpływ na masę ciała. W nadczynności tarczycy obserwuje się redukcję, a w niedoczynności ? zwiększenie wagi. Ponadto niektóre peptydy obecne w organizmie człowieka biorą udział w regulacji masy ciała. Nesfatyna, niedawno odkryta w mózgu, wykazuje właściwości anokrektyczne. Wpływając na zmniejszenie uczucia głodu, redukuje apetyt i w efekcie powoduje spadek masy ciała. Celem pracy była ocena stężenia nesfatyny-1 w surowicy krwi u dzieci z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa, u młodych pacjentów z subkliniczną niedoczynnością tarczycy w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy typu Hashimoto oraz w grupie zdrowych dzieci. Materiał i metody: Grupa badawcza składała się z 78 pacjentów Poradni Endokrynologicznej i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. U wszystkich pacjentów stężenie nesfatyny-1 w surowicy krwi oznaczono metodą ELISA. Wyniki: W grupie dzieci z nadczynnością tarczycy stwierdzono niższe stężenie nesfatyny-1 w porównaniu z grupą zdrowych dzieci (19,37 vs 32,96 ng/ml, p<0,02). Po zastosowaniu odpowiedniego leczenia stężenie nesfatyny-1 zwiększyło się u osób z chorobą Gravesa-Basedowa, ale było nadal niższe w porównaniu z grupą kontrolną (20,35 vs 32,96 ng/ml; NS). Z drugiej strony w grupie osób z nieleczoną subkliniczną niedoczynnością tarczycy w przebiegu zapalenia tarczycy typu Hashimoto zaobserwowano niższe stężenia nesfatyny-1 w porównaniu do grupy kontrolnej (17,2 vs 32,96 ng/ml; p <0,002). Po leczeniu l-tyroksyną stężenie wybranego peptydu obniżyło się i było niższe w porównaniu do grupy dzieci zdrowych (14,5 vs 32,96 ng/ml; NS). Nie uzyskano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy nesfatyną-1 a hormonami tarczycy. Wnioski: 1. Zmiany w stężeniach hormonów tarczycy nie wywierają znaczącego wpływu na stężenie peptydu kontrolującego łaknienie ? nesfatyny-1. 2. Stężenie nesfatyny-1 w surowicy krwi jest obniżone u dzieci z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy, jednak mechanizm tego zjawiska nie jest dotąd dokładnie poznany.