Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia funkcji i morfologii tarczycy, zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego oraz płodności po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Autor:
Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
34
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przeszczepienie komórek krwiotwórczych, powikłania endokrynologiczne, schorzenia tarczycy, wzrastanie, pokwitanie, płodność
Czytaj

Przeszczepienie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych (PKK) stosowane od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w leczeniu zarówno chorób nowotworowych, jak i nienowotworowych, dając szansę wyleczenia wielu schorzeń pierwotnie źle rokujących, niesie ryzyko wielorakich, odległych powikłań. Spośród nich należy zwrócić szczególną uwagę na powikłania endokrynologiczne, mogące pojawić się wiele lat po ostatecznym zakończeniu leczenia choroby, która była wskazaniem do PKK, i niejednokrotnie wymagają leczenia do końca życia pacjenta. W pracy omówiono ?klasyczne?, obserwowane już po kilku latach po wprowadzeniu PKK do leczenia, powikłania endokrynologiczne w oparciu o najnowszą literaturę dotyczącą tego zagadnienia. Szczegółowo omówiono zaburzenia funkcji i morfologii gruczołu tarczowego oraz zaburzenia wzrastania i dojrzewania po PKK. Przedstawiono problem zaburzeń funkcjonowania gonad i związane z nim zaburzenia płodności oraz proponowane metody ich prewencji. W pracy omówiono szczegółowo etiopatogenezę tych powikłań, ewentualne metody prewencji oraz zasady i wyniki ich leczenia. Przedstawiono ponadto aktualne zalecenia dotyczące wykonywania badań mających na celu monitorowanie pojawiania się tych powikłań endokrynologicznych po transplantacji.