Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i tłuszczowej oraz metaboliczna choroba kości po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Autor:
Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
38
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przeszczepienie komórek krwiotwórczych, powikłania endokrynologiczne, cukrzyca, insulinooporność, dyslipidemia, potransplantacyjna metaboliczna choroba kości
Czytaj

Spośród odległych powikłań przeszczepienia hematopoetycznych komórek krwiotwórczych (PKK) zaburzenia endokrynologiczne stanowią wg różnych autorów 20-50%. Powikłania te mają bardzo istotne znaczenie dla jakości życia pacjenta po transplantacji, a ich leczenie często musi być prowadzone do końca życia pacjenta. Ich odpowiednia prewencja i monitorowanie w szczególności dotyczy tych pacjentów, u których transplantacja przeprowadzana jest w okresie rozwojowym. Od lat 90. ubiegłego stulecia opisywane są powikłania, takie jak zaburzenia funkcji i morfologii tarczycy, zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego oraz zaburzenia płodności. W pracy przedstawiono mniej poznane, coraz częściej opisywane w literaturze inne powikłania potransplantacyjne. Omówiono problem zaburzeń gospodarki węglowodanowej po PKK. Przedstawiono etiologię i nietypowy przebieg cukrzycy potransplantacyjnej, uwzględniając istotny problem insulinooporności. Podjęto również tematy zaburzeń gospodarki tłuszczowej i nadciśnienia tętniczego krwi oraz szczegółowo omówiono potransplanstplantacyjną chorobę metaboliczną kości. W pracy omówiono szczegółowo etiopatogenezę tych powikłań, ewentualne metody prewencji oraz zasady i wyniki ich leczenia. Przedstawiono ponadto aktualne zalecenia dotyczące wykonywania badań mających na celu monitorowanie ujawniania się tych powikłań po transplantacji.