Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział składników diety w modulacji procesów zapalnych

Autor:
Lucyna Kapka-Skrzypczak, Joanna Niedźwiecka, Maciej Skrzypczak, Marcin Kruszewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
43
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
stan zapalny, dieta, aktywność przeciwzapalna, kwasy tłuszczowe, węglowodany, flawonoidy
Czytaj

Rola diety w zmniejszaniu ryzyka przewlekłych schorzeń ? takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, otyłość czy zespół metaboliczny ? została szeroko udokumentowana. Istnieją dowody wskazujące na to, że ogniwem wiążącym niewłaściwy sposób żywienia z występowaniem przewlekłych jednostek chorobowych jest chroniczny, utajony stan zapalny indukowany przez określone składniki pokarmowe. Proces zapalny jest naturalnym mechanizmem obronnym ustroju przed czynnikami stresogennymi natury biologicznej, fizycznej bądź chemicznej. Adekwatna reakcja zapalna cechująca się określoną intensywnością i czasem trwania pozwala na likwidację zagrożenia i utrzymanie homeostazy, po czym ulega wygaszeniu. Czasami jednak przechodzi w formę przewlekłą. Chroniczny stan zapalny o niskim natężeniu (silent inflammation, low grade chronic inflammation) uważany jest obecnie za jeden z głównych czynników etiologicznych chorób przewlekłych. Dane literaturowe wskazują na związek pomiędzy konsumpcją określonych składników pokarmowych a nasileniem bądź łagodzeniem procesów zapalnych. Kwasy tłuszczowe, glukoza, bioaktywne związki roślinne, niektóre witaminy i mikroelementy ? konsumowane nawykowo w codziennej diecie mogą wzmagać bądź minimalizować reakcje zapalne, a tym samym wpływać na ryzyko wystąpienia powiązanych z nimi chorób i powikłań zdrowotnych. Celem pracy jest przedstawienie modulacyjnego potencjału diety w stosunku do natężenia stanów zapalnych oraz zwięzłe scharakteryzowanie wybranych jej komponentów o udokumentowanym działaniu pro- lub przeciwzapalnym. Właściwości tych składników pokarmowych mogą zostać wykorzystane do opracowania metodyki postępowania dietetycznego, pozwalającego na minimalizację procesów zapalnych. Przyniesie to wymierne korzyści zarówno w kontekście terapeutycznym, jak i profilaktycznym generowanych przezeń chorób. Umożliwi to wspomaganie ich farmakoterapii oraz zwiększenie efektywności profilaktyki żywieniowej.