Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności enzymatycznej grzybów z rodzaju Malassezia izolowanych od pacjentów w wybranych chorobach skóry

Autor:
Magdalena Kiedrowicz, Romuald Maleszka, Violetta Ratajczak-Stefańska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
15
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia spp., aktywność enzymatyczna, łupież pstry, łojotokowe zapalenie skóry, trądzik zwykły
Czytaj

Wprowadzenie: Lipofilne grzyby drożdżopodobne z rodzaju Malassezia stanowią część fizjologicznej mikrobioty skóry ludzkiej, mogą być także czynnikiem patogennym różnych chorób dermatologicznych. Cel pracy: Analiza aktywności enzymów hydrolitycznych wydzielanych przez szczepy Malassezia spp. izolowane z obszarów skóry z objawami chorobowymi oraz ze skóry niezmienionej chorobowo u pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry, łupieżem pstrym i trądzikiem zwykłym oraz od osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniem objęto 133 osoby ? 102 pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry, łupieżem pstrym i trądzikiem zwykłym oraz 31 osób zdrowych, u których przeprowadzono badanie mikologiczne w celu izolacji ze skóry grzybów z rodzaju Malassezia. Oceny aktywności enzymatycznej izolowanych szczepów grzybów dokonano przy użyciu komercyjnego testu API ZYM? (bioMérieux). Wyniki: Wykazano znaczące statystycznie różnice w aktywności enzymatycznej między poszczególnymi gatunkami Malassezia. Grzyby izolowane z obszarów skóry zmienionej chorobowo w łojotokowym zapaleniu skóry wykazywały istotnie wyższą aktywność wydzielanych enzymów hydrolitycznych w porównaniu z grzybami izolowanymi ze skóry klinicznie niezmienionej. Różnice istotne statystycznie w aktywności esterazy lipazy (C8) między izolatami ze zmian chorobowych w łojotokowym zapaleniu skóry oraz izolowanymi ze skóry klinicznie zdrowej u tych samych pacjentów wykazano u dwóch najczęściej izolowanych gatunków: M. globosa i M. sympodialis. Stwierdzono również występowanie znaczących różnic w aktywności innych enzymów M. globosa i M. sympodialis izolowanych od pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry w porównaniu z aktywnością enzymatyczną grzybów izolowanych od osób zdrowych. Różnice te dotyczyły przede wszystkim esterazy (C4) i fosfatazy alkalicznej szczepów M. globosa oraz esterazy (C4), esterazy lipazy (C8) i arylamidazy leucynowej szczepów M. sympodialis. Wnioski: Aktywność enzymatyczna izolowanych z największą częstością gatunków: M. globosa i M. sympodialis jest zróżnicowana, co może stanowić istotny czynnik decydujący o klinicznej manifestacji objawów chorobowych w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry.