Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infekcje grzybicze w materiale Kliniki Dermatologicznej GUMed w Gdańsku, w latach 2000-2011

Autor:
Dominika Panek, Barbara Bykowska, Roman Nowicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
16
Strona końcowa:
18
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, infekcje grzybicze, mikobiota, dermatofity, grzyby drożdżopodobne
Czytaj

Wprowadzenie: Biota mikologiczna w Polsce i na świecie stale ulega zmianom ilościowym i jakościowym. Wieloletnie obserwacje notują wzrost liczby zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków. W przypadku epidemiologii ważna jest obserwacja i analiza aktualnie dominujących gatunków grzybów chorobotwórczych, a także częstotliwość występowania infekcji wywoływanych przez dermatofity i drożdżaki oraz ich najczęstsze lokalizacje. Zbieranie powyższych danych pozwala nam na wysuwanie wniosków o zachodzących zmianach i na prognozowanie zmian flory mikologicznej w najbliższych latach. Cel pracy: Analiza mykobioty wywołującej zakażenia skóry i jej przydatków u pacjentów Kliniki Dermatologii w Gdańsku w latach 2000-2011 oraz ocena zachodzących zmian w stosunku do poprzednich lat. Materiał i metody: Badaniami objęto 21 666 pacjentów z podejrzeniem grzybicy skóry i jej przydatków. Materiał stanowiły łuski naskórka, opiłki paznokci, włosy oraz wymazy z błon śluzowych z chorobowo zmienionych miejsc. Zakażenie grzybami rozpoznawano na podstawie badań bezpośrednich i dodatnich wyników hodowli. Wyniki: W 5012 przypadkach badanych osób uzyskano dodatni wynik hodowli. Dermatofity wyhodowano w 2445 przypadkach, co stanowiło 48,8% wszystkich zakażeń. Grzyby drożdżopodobne stanowiły 44,8%. Pozostałe 6,4% to zakażenia grzybami pleśniowymi i Malassezia spp. Wśród dermatofitów najczęściej izolowano T. rubrum ? 46,8% i T. mentagrophytes ? 33,2%. Głównymi postaciami klinicznymi były: grzybica płytek paznokciowych stóp (45,77%) oraz paznokci rąk (24,24%). Wnioski: 1. Obserwuje się stały wzrost infekcji grzybiczych wywoływanych przez grzyby drożdżopodobne. 2. Zakażenia płytek paznokciowych stóp były najczęstszą postacią kliniczną grzybicy. 3. Zgodnie z obserwowanymi tendencjami w Polsce i na świecie Trichophyton rubrum nadal utrzymuje swoją przewagę na Trichophyton mentagrophytes.