Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Materiały filtracyjne i nanofiltry powietrza z ochroną mikologiczną przeznaczone dla przemysłu samochodowego

Autor:
Michalina Falkiewicz-Dulik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
36
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
biostabilizacja, nanosubstancje aktywne, zdrowie
Czytaj

Wprowadzenie: Przedmiotem pracy badawczej było wytypowanie odpowiednich materiałów włókninowych oraz opracowanie optymalnych warunków technologicznych biostabilizacji w celu uruchomienia produkcji nanofiltrów powietrza do klimatyzacji, przeznaczonych dla przemysłu samochodowego. Cel pracy: Celem prowadzonych badań było wyznaczenie aktywności przeciwgrzybiczej materiałów filtracyjnych. Materiały i metody: Badaniem objęto włókniny filtracyjne i nowe filtry produkcyjne. Ocenę wzrostu grzybów na próbkach prowadzono wg norm PN-EN ISO w odniesieniu do trzech gatunków pleśni: Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogenum, Alternaria alternata. Wyniki: Materiały filtracyjne bez ochrony mikrobiologicznej nie wykazywały aktywności przeciwgrzybiczej. Badania wykazały zróżnicowaną odporność nanofiltrów (filtry zabezpieczone za pomocą nanosubstancji czynnych) na działanie poszczególnych grzybów. Stwierdzono wyraźne różnice aktywności przeciwgrzybiczej w zależności od miejsca pobrania próbek. Nanofiltry wykazały efekt przeciwgrzybiczy (założoną 70% redukcję wzrostu grzybów) dla próbek pobranych z boków filtrów. Efekt ten nie został jednak zachowany w centralnej części filtru. Wnioski: 1. Wyniki badań wskazują na możliwość uzyskania aktywnych mikologicznie nanofiltrów, gdy zostaną zastosowane preparaty: roztwór wodny zawierający nanocząsteczki srebra (Ag), roztwór wodny krzemionki z nanocząsteczkami srebra (SiO2-Ag), roztwór wodny CuSO4×5H2O,do ich biostabilizacji. 2. W celu uzyskania równomiernego wprowadzenia preparatu na całą powierzchnię filtru konieczne jest skorygowanie strumienia natrysku przez umieszczenie w szeregu trzech dysz natryskowych.