Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ecthyma gangraenosum o etiologii Fusarium solani u 8,5-letniego chłopca po allotransplantacji komórek hematopoetycznych szpiku

Autor:
Karolina Siewiera, Joanna Krukowska-Jaros, Ewa Gorczyńska, Monika Mielcarek, Urszula Nawrot, Eugeniusz Baran, Adam Reich, Krzysztof Kałwak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
45
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
fuzarioza, allotransplantacja szpiku, diagnostyka mikologiczna
Czytaj

Problem infekcji grzybiczych dotyczy w szerokim zakresie pacjentów poddawanych przeszczepieniu macierzystych komórek hematopoetycznych oraz chorych leczonych z powodu ostrych białaczek. W ostatnich latach odnotowano wzrastającą częstość zakażeń grzybami z rodzaju Zygomycetes, Fusarium oraz Candida non-albicans. Autorzy prezentują przypadek 8,5-letniego pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową po transplantacji allogenicznych komórek macierzystych szpiku od dawcy niespokrewnionego, u którego rozwinęła się skórna postać zakażenia grzybem Fusarium solani. Istotny problem stanowiły trudności diagnostyczne na drodze do ustalenia rozpoznania oraz niewystarczająca czułość zarówno posiewów, jak i mikroskopii, które choć stanowią pewne rozpoznanie grzybicy, często dają wyniki ujemne. U pacjenta nie wykonano badania histopatologicznego zmian z uwagi na inwazyjność tej procedury. Można sądzić, że z dużym prawdopodobieństwem badanie to wykonane we wczesnym okresie mogło przyspieszyć postawienie właściwej diagnozy. Mimo braku potwierdzenia mikrobiologicznego w początkowym okresie zmian chłopiec otrzymywał systemowe leczenie przeciwgrzybicze, co być może pozwoliło uniknąć rozsiewu infekcji. Z uwagi na współistniejące objawy choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) konieczne było długotrwałe stosowanie leczenia immunosupresyjnego, co obniżało skuteczność terapii przeciwgrzybiczej. Pacjent 8 miesięcy po allotransplantacji zmarł z powodu niewydolności wielonarządowej. W badaniu sekcyjnym obecność grzyba stwierdzono jedynie w materiale pobranym ze skóry twarzy.