Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skórna manifestacja zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci ? doświadczenia własne

Autor:
Arkadiusz Andrzejewski, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi, zmiany skórne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłym, spowodowanym przez krętka Borrelia burgdorferi, przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Przebieg zakażenia krętkiem u dzieci jest często mało charakterystyczny z powodu braku rumienia wędrującego, który pojawia się w miejscu wniknięcia krętka Borrelia burgdorferi do skóry i który uważany jest za najbardziej charakterystyczną zmianę skórną boreliozy. Celem pracy była analiza charakteru zmian skórnych podczas zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 33 dzieci (18 dziewczynek, 15 chłopców) w wieku od 3 do 16 lat (średni wiek 11,5 roku) ze zmianami skórnymi, wyłonionych z grupy 129 pacjentów leczonych z powodu boreliozy. Wyniki badań: Kontakt z kleszczem potwierdzono u 17 dzieci (51,5%). U wszystkich dzieci wykryto swoiste przeciwciała przeciwko antygenom Borrelia burgdorferi klasy IgM, u 17 (51,5%) ? łącznie przeciwciała w klasie IgM i IgG. Zmiany skórne najczęściej występowały na twarzy i szyi, u 25 (75,7%) dzieci pod postacią pojedynczego rumienia o typie EM, natomiast u 7 dzieci obserwowano mnogie zmiany rumieniowe, zlokalizowane głównie na kończynach dolnych. U wszystkich dzieci w leczeniu stosowano amoksycylinę, uzyskując szybkie ustąpienie zmian. Wnioski: 1. Zmiany skórne obserwowano u 25% dzieci zakażonych krętkiem Borrelia burgdorfer 2. Najczęstszą zmianą skórną w przebiegu zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci są pojedyncze lub mnogie zmiany o charakterze erythema migrans, zlokalizowane głównie na głowie, szyi i tułowiu. 3. Rozpoznanie boreliozy utrudnia często negatywny wywiad dotyczący kontaktu z kleszczem. 4. Leczenie z zastosowaniem preparatów amoksycyliny prowadzi do szybkiego ustępowania zmian skórnych. 5. Ze względu na pewne odmienności wyglądzie wczesnych zmian skórnych u dzieci wskazane jest częstsze wykonywanie testów serologicznych w diagnostyce różnicowej różnych stanów chorobowych.