Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przegląd narzędzi stosowanych w pomiarze satysfakcji rodziców/opiekunów z opieki w pediatrii

Autor:
Ewa Smoleń, Anna Ksykiewicz-Dorota
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
30
Strona końcowa:
34
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
satysfakcja rodziców, opieka pielęgniarska, narzędzia pomiaru
Czytaj

Reformowanie systemu opieki zdrowotnej, rosnące koszty świadczeń oraz wymagania pacjentów i ich rodzin, powodują zmiany w zarządzaniu zasobami oraz działaniami na rzecz poprawy jakości usług medycznych. Jakość usług pielęgniarskich stanowi istotny element jakości świadczeń oferowanych przez instytucje medyczne. Jednym z jej wyznaczników są kryteria, w których istotne znaczenie ma satysfakcja odbiorców usług z opieki pielęgniarskiej. W pediatrii ocena satysfakcji z oferowanych usług jest dokonywana przez rodziców bądź opiekunów dziecka. W ocenie satysfakcji pacjenta pediatrycznego ważne są standaryzowane narzędzia pomiaru zadowolenia rodziców/opiekunów z opieki pielęgniarskiej. Celem pracy była analiza piśmiennictwa, dotycząca struktury oraz zasad stosowania narzędzi, używanych w pomiarze satysfakcji rodziców/opiekunów z opieki w czasie hospitalizacji dziecka z opieki pielęgniarskiej. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego narzędzi do oceny poziomu satysfakcji z opieki pediatrycznej wykazał ich dużą liczbę w bibliografii zachodniej oraz zupełny brak w piśmiennictwie polskim. Analiza piśmiennictwa pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: w Polsce brak jest badań dotyczących pomiaru poziomu satysfakcji z opieki w pediatrii z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi badawczych. Pomiar poziomu satysfakcji z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi stanowi istotny element oceny jakości opieki zdrowotnej. Zasadne jest wprowadzenie narzędzi do oceny poziomu satysfakcji w pediatrii w Polsce.