Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola dotyku w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych

Autor:
Kinga Sobieralska-Michalak, Anna Barecka-Bocchiola
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
39
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rola dotyku, wcześniak, rozwój, Oddział Intensywnej Terapii Noworodków
Czytaj

Najbardziej wrażliwym kanałem sensorycznym jaki posiadamy jest skóra. Dotyk to jeden z najważniejszych i największych zmysłów. Doświadczenie dotyku jest pierwszym jakiego doświadczamy, powstaje on już w 7 tygodniu życia płodowego. Istnieje wiele doniesień naukowych, które pokazują bardzo negatywne, a nawet dramatyczne konsekwencje braku dotyku dla zdrowia i rozwoju dziecka. Dotyk, ze względu na swoją specyfikę oddziaływania, stanowi istotny czynnik ochronny w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych. Badania pokazują jak ważną rolę odgrywa ?kontakt skóra?skóra?, czyli kangurowanie dla więzi emocjonalnej matki z dzieckiem i jego późniejszego rozwoju. Został wykazany związek masażu wcześniaka, polegającego na delikatnym dotykaniu jego części ciała oraz zginaniu i odwodzeniu nóg, z jego szybszym przybieraniem na wadzę i mniejszą ilością bezdechów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zapewnianie dodatkowej stymulacji dotykowej, kinestetycznej i przedsionkowej przynosi wiele korzyści krótko- i długoterminowych, między innymi: zwiększone codzienne przybieranie na wadze, zwiększoną uwagę dziecka, bardziej dojrzałą orientację i umiejętności ruchowe oraz lepsze zachowania przystosowawcze. Celem podjętego tematu jest przedstawienie stanu aktualnej wiedzy na temat roli stymulacji dotykowej w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych przebywających na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków. Artykuł został napisany w oparciu o badania empiryczne, które jak dotąd, prowadzone są wyłącznie za granicą. Stymulacja dotykowa jest zagadnieniem, które nadal wymaga badań, przede wszystkim w kwestii wypracowania standardu dotyku, który będzie najbardziej efektywny.