Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej u 5-letniej dziewczynki z przewlekłym kaszlem

Autor:
Łukasz Cichalewski, Beata Kierzkowska, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
40
Strona końcowa:
42
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, nawrotowe infekcje, przewlekły kaszel
Czytaj

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego (ASD II) stanowi częstą wrodzoną anomalię układu krążenia. Ze względu na zwykle skąpą symptomatologię w okresie dzieciństwa, wada ta zazwyczaj jest wykrywana przypadkowo. W pracy opisano przypadek 5-letniej dziewczynki z zapaleniem płuc i nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, którą po badaniu przedmiotowym i radiologicznym klatki piersiowej skierowano na konsultację kardiologiczną. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych (EKG, badanie echokardiograficzne) u pacjentki rozpoznano istotny hemodynamicznie ASD II.