Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania zmian narządowych w twardzinie układowej w zależności od wieku, płci, czasu trwania choroby i wartości BMI

Autor:
Dominika Wcisło-Dziadecka, Martyna Zbiciak, Natalia Salwowska, Katarzyna Sznajder, Natalia Smyła, Michał Smyła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
65
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina układowa, objaw Raynauda, narządy wewnętrzne (trzewia)
Czytaj

Wprowadzenie: Twardzina układowa (TU) to choroba tkanki łącznej, której istotą jest współwystępo­wanie zapalenia, zmian naczyniowych i włóknienia. Zmiany dotyczą zarówno skóry, jak i narządów wewnętrznych, powodując ich uszkodzenie i zaburzenie funkcjonowania. Cel pracy: Celem pracy było określenie częstości występowania zmian narządowych w twardzinie układowej w odniesieniu do wieku, płci, czasu trwania choroby i wartości BMI. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 71 pacjentów, 59 kobiet i 12 mężczyzn, z rozpoznaną TU według kryteriów ACR (American College of Rheumatology). Narzędziem badawczym były dane pochodzące z historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub leczonych w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w Katowicach w latach 2001-2011. Wyniki: Proces chorobowy u zdecydowanej większości pacjentów obejmuje skórę ? 99%, naczynia krwionośne ? 94% oraz przewód pokarmowy ? 77%. Najczęstszą lokalizacją zmian skórnych są usta (14%), równie często występowała twarz maskowata. Spośród 60 chorych (85%) ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w kapilaroskopii, objaw Raynauda występował u 39 chorych (tj. 55% chorych). U 5 chorych (tj. 7%) wystąpił sam objaw Raynauda, natomiast 6 wolnych było zarówno od zmian w kapilaroskopii, jak i objawu Raynauda. Powyżej 30 lat trwania choroby zaobserwowano 26% wzrost ryzyka wystąpienia zmian narządowych. Średnia liczba zmian skórnych u pacjentek z BMI<18,5 wynosiła 8, a u chorych z BMI>30 ? 4,6, czyli 42,5% mniej. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wzrost BMI koreluje ze spadkiem liczby zmian narządowych u kobiet. Stwierdzono także, że wraz z czasem trwania choroby zwiększa się liczba powikłań, co można zmniejszyć przez wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia. Zaobserwowano również, że u pacjentów najczęściej występuje 5 zmian narządowych oraz że niekażdy chory z objawem Raynauda ma zmiany w kapilaroskopii.