Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica paznokci z towarzyszącą grzybicą skóry (dermatophytoma). Porównanie wyników leczenia: doustną terbinafiną, miejscowo stosowanym 40% kremem z mocznikiem w monoterapii z terapią łączoną

Autor:
Karen Escalante, Erick Martínez, Edoardo Torres-Guerrero, Stefanie Arroyo, Roberto Arenas
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
70
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, grzybica skóry, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, terbinafina, mocznik
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci stanowi najczęściej występującą i oporną na leczenie patologię płytki paznokciowej. Skuteczność monoterapii doustną terbinafiną wynosi od 35 do 50% leczonych. Dermatophytoma jest odmianą grzybicy paznokci, w której dochodzi do masywnej inwazji grzybiczej płytki paznokciowej, co można stwierdzić w bezpośrednim badaniu mikologicznym. Najczęściej przypadki te są oporne na leczenie. Cel pracy: Porównanie skuteczności leczenia grzybica paznokci z towarzyszącą grzybicą skóry (derma­to­phytoma) doustną terbinafiną, miejscowo stosowanym 40% kremem z mocznikiem w monoterapii w odneisieniu do terapii łączonej. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 55 pacjentów, leczonych w poradni przyklinicznej, w ciągu 6 miesięcy. Badanie miało charakter otwarty, prospektywny, obserwacyjny i porównawczy. We wszystkich przypadkach rozpoznanie grzybicy paznokci z towarzyszącą grzybicą skóry było potwierdzone bezpośrednim badaniem mikologicznym i hodowlą. Tylko 40 chorych w pełni zakończyło udział w badaniu wraz z kontrolą w 24. tygodniu. Wyniki były analizowane na podstawie obrazu klinicznego i mikologicznego po 12 tygodniach od zakończenia 3-miesięcznej terapii. Test chi-kwadrat był wykorzystany do opracowań statystycznych. Wyniki: Wyleczenie kliniczne oceniane w 24. tygodniu od rozpoczęcia badania uzyskano u 50% chorych leczonych terapią łączoną, natomiast w przypadku monoterapii: u 42% leczonych doustną terbinafiną, oraz u 7% chorych, którzy miejscowo stosowali 40% kremem z mocznikiem. Mikologiczne wyleczenie uzyskano w odpowiednich grupach: 93%, 67% i 14%. Wnioski: Terapia łączona polegająca na stosowaniu doustnej terbinafiny wraz z 40% krem z mocznikiem w okluzji jest bardziej skuteczna w porównaniu z obiema monoterapiami.