Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Torbiel szwu pośrodkowego ? Opis przypadku z oceną immunohistologiczną

Autor:
Zoran Persec, Jasminka Persec, Tomislav Sovic, Duje Rako, Jasna Bacalja, Zlatko Hrgovic, Roland Kaufmann
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
73
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
torbiel szwu pośrodkowego, ocena immunohistologiczna, leczenie chirurgiczne
Czytaj

Torbiel szwu pośrodkowego (median raphe cyst, MRC) jest rzadką, wrodzoną chorobą o łagodnym charakterze polegającą na tworzeniu torbieli na członku w linii ww. szwu. Pierwszego opisu choroby dokonał Mermet w 1895 r. Torbiel może powstać w każdym miejscu szwu od odbytu do ujścia cewki moczowej. Zmiany umiejscowione przy ujściu cewki moczowej są określane jako torbiel ujścia cewki. Autorzy opisali przypadek 20-letniego mężczyzny, u którego stwierdzono niebolesny guz umiejscowiony na wewnętrznej powierzchni członka. Zmianę usunięto chirurgicznie w znieczuleniu miejscowym. Dokonano oceny histologicznej i immunohistologicznej. W badaniach immunohistologicznych wyka­za­no ekspresję cytokeratyny-7 (CK7) i nabłonkowego antygenu błonowego (epithelial membrane antigen, EMA), oraz brak ekspresji: białka S100 (S100 protein, S100), cytokeratyny-20 (CK20), aktyny mięśni gład­kich (smooth muscle action, SMA) oraz antygenu karcynoembrionalnego (carcinoembryonic antigen, CEA). Wyniki badania histologicznego i immunhistologicznych potwierdziły rozpoznane klinicznie MRC. Zaprezentowano przypadek torbieli szwu pośrodkowego, gdzie badania histologiczne i immuno­histo­logiczne potwierdziły jej związek z nabłonkiem cewki moczowej.