Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dermatoza wywołana przypominająca pęcherzycę ? opis przypadku

Autor:
Aleksandra Lesiak, Dorota Sobolewska-Sztychny, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Irmina Olejniczak-Staruch, Joanna Narbutt
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
78
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca, dermatoza wywołana, samouszkodzenia skóry, psychodermatologia
Czytaj

Dermatoza wywołana jest chorobą cechującą się samoistnym uszkodzeniem skóry. Najczęściej zmiany wywołane są mechanicznie lub przez przykładanie substancji chemicznych. U jej podłoża leżą zróżnicowane zaburzenia psychiatryczne, m.in. depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Przedstawiono przypadek kobiety w wieku 68 lat, rasy kaukaskiej, która została przyjęta do Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi z powodu zmian o charakterze pęcherzy, rozległych nadżerek i owrzodzeń, zlokalizowanych głównie w obrębie prawego ramienia, klatki piersiowej oraz lewego uda. Stan ogólny pacjentki był dobry. Początkowo obraz kliniczny sugerował pęcherzycę lub pęcherzowe zmiany polekowe z nekrolizą. W wykonanych badaniach dodatkowych (immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia oraz badanie histopatologiczne) nie stwierdzono cech ww. chorób. Szcze­gó­łowy wywiad z pacjentką oraz konsultacja psychiatryczna wykazały zaburzenia depresyjne. Pacjentka przyznała się, że zmiany wywołała samoistnie przez przykładanie preparatu będącego roztworem podchlorynu sodu i wodorotlenku sodu. Przypadek ten zaprezentowano ze względu na coraz częściej obserwowane samouszkodzenia, sprawiające trudności diagnostyczno-terapeutyczne. W takich przy­padkach niezbędna jest współpraca dermatologów z psychiatrami i psychologami.