Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie atopowego zapalenia skóry i alergii pokarmowej u dzieci

Autor:
Agnieszka Krauze, Emilia Sokulska, Klaudia Gmur
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
7
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa, immunoglobulina E
Czytaj

Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób występujacych u dzieci. Choroba ta objawia się świądem i charakterystycznymi zmianami skórnymi występującymi w typowej lokalizacji. Schorzenie to ma wieloczynnikową etiologię, uważa się że alergia pokarmowa może mieć tu istotne znaczenie, zwłaszcza u najmłodszych pacjentów. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania podwyższonego miana swoistych IgE dla alergenów pokarmowych u dzieci z AZS. Materiał i metody: Wykonano retrospektywną analizę 56 historii chorób dzieci z AZS, u których oznaczono stężenie przeciwciał IgE specyficznych dla alergenów pokarmowych. Dzieci z AZS podzielono na dwie grupy wiekowe ? do 2 r.ż. (22 pacjentów) i powyżej 2 r.ż. (34 pacjentów). W obydwu grupach wiekowych określono częstość występowania swoistych IgE z alergenami pokarmowymi. Za wynik dodatni przyjęto stężenie przeciwciał IgE specyficznych ?2 kU/l. Wyniki: W przeanalizowanych badaniach wykazano, iż najczęstszymi alergenami w grupie dzieci do 2 r.ż. były: białko jaja kurzego (59,1%), orzech laskowy (40,9%), migdał (40,9%), mleko (27,3%) żółtko jaja kurzego (22,7%), kazeina (22,7%), sezam (22,7%). Natomiast u dzieci powyżej 2 r.ż. najczęściej występowała alergia na białko jaja kurzego (23,5%), sezam (20,6%), orzech laskowy (20,6%), orzech ziemny (20,6%), mleko (14,7%), żółtko jaja kurzego (14,7%), soję (14,7%). Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że AZS współistnieje z podwyższonym mianem IgE swoistych dla alergenów pokarmowych. Najczęstszym alergenem w obu grupach wiekowych jest białko jaja kurzego, a także orzechy, migdały, mleko i sezam.