Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Domowe żywienie pozajelitowe dzieci w Polsce w roku 2011 

Autor:
Katarzyna Popińska, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Mikołaj Spodaryk, Marlena Jakubczyk, Mikołaj Danko, Joanna Żydak, Janusz Książyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
14
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
domowe żywienie pozajelitowe, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Domowe żywienie pozajelitowe (DŻP) dzieci jest prowadzone w Polsce od ok. 20 lat, początkowo w ośrodku warszawskim w Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie również w ośrodkach krakowskim, gdańskim i bydgoskim. Oddziaływanie ośrodków obejmuje obszar całego kraju. Cel pracy: Celem pracy była ocena przyczyn DŻP u dzieci w 2011 r. i analiza częstości prowadzenia procedury na terenie Polski w aspekcie geograficznym. Materiał i metody: Retrospektywna analiza danych jednolicie opracowanych przez wszystkie ośrodki prowadzące DŻP, pochodzących z 12 miesięcy 2011 roku. Wyniki: Według stanu na dzień 01.01.2012 ? procedura DŻP jest prowadzona u 165 dzieci (72 dziewcząt, 93 chłopców). Rozkład pacjentów w ośrodkach jest nierównomierny: Warszawa 78%, Kraków 9%, Bydgoszcz 7%, Gdańsk 6%. Wskazaniem do DŻP są: zespół krótkiego jelita u 68%, choroby nerwowo-mięśniowe u 18%, inne przyczyny u 14% pacjentów. W stosunku do stanu sprzed 12 miesięcy nastąpił wzrost o 7 pacjentów, przy czym procedurę wdrożono w 2011 r. u 34 nowych pacjentów i zakończono u 27 pacjentów. U 19 spośród nich zakończono procedurę w związku z adaptacją do żywienia drogą przewodu pokarmowego, 2 pacjentów przekazano ośrodkom żywienia dorosłych, 6 osób zmarło. Analiza geograficzna częstości występowania pacjentów wymagających DŻP wskazuje na wyraźne zróżnicowanie regionalne. Częstość występowania (5,4-10,6/1 mln mieszkańców) w pasie przechodzącym przez województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubelskie jest większa od średniej, wynoszącej dla całego kraju 4,3/1 mln mieszkańców. W pozostałych województwach częstość występowania jest niższa od średniej krajowej. Wnioski: Najczęstszą przyczyną niewydolności jelit u dzieci, będącą wskazaniem do DŻP, był zespół krótkiego jelita. Liczba pacjentów w programie w ciągu ostatniego roku wzrosła. Częstość występowania pacjentów pediatrycznych wymagających DŻP jest wyraźnie zróżnicowana regionalnie.