Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozpoznanie choroby Hirschsprunga w wieku lat 11

Autor:
Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Banasiuk, Andrzej Radzikowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
24
Strona końcowa:
25
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Hirschsprunga rozpoznana w wieku dorosłym, aganglionoza, nastolatki, zaparcie
Czytaj

Choroba Hirschsprunga jest wrodzoną wadą jelita grubego, która rzadko jest rozpoznawana dopiero u osób dorosłych. W typowych przypadkach brak zwojów występuje w odbytnicy lub w odbytnicy i esicy. Poniżej przedstawiono przypadek chłopca, u którego od wczesnego niemowlęctwa występowało zaparcie wymagające codziennego stosowania wlewek doodbytniczych i u którego stwierdzono chorobę Hirschsprunga potwierdzoną w wyniku badania histopatologicznego skrawka odbytnicy pobranego metodą operacyjną. Operacja sposobem Duhamela i okres pooperacyjny przebiegły bez powikłań. Choroba Hirschrsprunga rozpoznana po 10 r.ż. nosi nazwę ?adult Hirschsprung?s? i jej rozpoznanie często bywa opóźnione. O wadzie tej zawsze należy pamiętać w różnicowaniu przewlekłego zaparcia, trwającego od urodzenia.