Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby i wrodzony niedobór alfa-1-antytrypsyny u 16-letniego chłopca - opis przypadku

Autor:
Monika Kłusek-Oksiuta, Joanna Raczkowska, Maciej Kaczmarski, Dariusz Marek Lebensztejn
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
26
Strona końcowa:
27
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, NAFLD, otyłość, niedobór ?-1-antytrypsyny
Czytaj

Ze względu na wzrost częstości niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD), istnieje duże prawdopodobieństwo współwystępowania tego schorzenia z innymi jednostkami chorobowymi u jednego pacjenta. Taka koincydencja sprawia klinicystom duże trudności diagnostyczne oraz może opóźnić ustalenie właściwego rozpoznania. Celem pracy jest opis choroby 16-letniego chłopca, u którego rozpoznano NAFLD i wrodzony niedobór ?-1-antytrypsyny.