Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antygen nowotworowy Ca 125 - nowy marker niewydolności serca?

Autor:
Anita Woźniak-Wiśniewska, Władysław Sinkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
92
Strona końcowa:
95
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, antygen Ca 125, BNP
Czytaj

Wprowadzenie: Antygen nowotworowy Ca 125 (Ca 125) jest uznanym markerem używanym zarówno w diagnostyce, jak i do oceny zaawansowania chorób jajnika, a także do monitorowania skuteczności leczenia i wykrywania nawrotów choroby. W ostatnich latach wykazano, że u pacjentów z niewydolnością serca (NS) obserwuje się wyższe stężenia Ca 125. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia Ca 125 u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej NS poddanych dożylnemu leczeniu moczopędnemu oraz zbadanie związku między tym białkiem a peptydem natriuretycznym typu B (B-type natriuretic peptide ? BNP), który jest uznanym markerem NS. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 37 chorych z rozpoznaną wcześniej NS, którzy zostali przyjęci do Kliniki Kardiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu z powodu objawów zaostrzenia choroby i wymagali włączenia dożylnego leczenia moczopędnego. U pacjentów dokonano trzykrotnych pomiarów osoczowego stężenia (przed włączeniem leczenia, po 72 godzinach od przyjęcia do szpitala i w dniu wypisu ? po uzyskaniu stabilizacji klinicznej) klasycznego markera NS (BNP) oraz antygenu nowotworowego Ca 125. Wyniki: Stwierdzono podwyższone wartości stężeń, zarówno BNP (Me: 1817,35 pg/ml; zakres: 32-7728), jak i Ca 125 (Me: 197,37 U/ml; zakres: 8,3-1775) przy przyjęciu do kliniki. Po zastosowanym leczeniu obserwowano statystycznie istotne obniżenie wartości BNP (p=0,002) i Ca 125 (p=0,03). Wykazano również współzależność między stężeniami BNP i Ca 125 (R=0,37; p=0,009). Wnioski: Stężenie Ca 125 jest znacznie podwyższone u osób z NS i obniża się pod wpływem zastosowanego leczenia moczopędnego. W celu oceny przydatności stężenia antygenu Ca 125 jako markera niewydolności serca konieczne jest prowadzenie dalszych badań na większej grupie chorych.