Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Remodeling lewego przedsionka - patofizjologia i znaczenie rokownicze

Autor:
Tomasz Zapolski, Łukasz Konarski, Anna Kamińska, Andrzej Wysokiński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
119
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
lewy przedsionek, wskaźnik objętości lewego przedsionka, remodeling
Czytaj

Termin remodeling lewego przedsionka (LA) dotyczy zależnego czasowo procesu adaptacji miocytów przedsionka w celu utrzymania homeostazy zakłóconej przez zadziałanie niekorzystnych czynników. Główną manifestacją remodelingu LA jest poszerzenie jego jamy. Powiększenie objętości LA spowodowane jest przez 3 podstawowe mechanizmy: przeciążenie ciśnieniowe, przeciążenie objętościowe oraz obecność arytmii, zwykle migotania przedsionków. Mechanizmy te powiązane są wzajemnie ze sobą i tworzą swoisty układ błędnego koła. Rozstrzeń LA, będąca przejawem remodelingu strukturalnego, związana jest z licznymi innymi nieprawidłowościami, włączając zaburzenia biochemiczne i neurohormonalne, zmiany w równowadze energetycznej komórki, W adaptacji elektrofizjologicznej, odpowiedzi zapalnej oraz szeregu innych regulacji patofizjologicznych. Najprostszym, a zarazem możliwym do uzyskania w sposób nieinwazyjny, parametrem remodelingu strukturalnego LA jest obliczany echokardiograficznie wskaźnik objętości LA (LAVI). Z uwagi na to, że LAVI odzwierciedla długotrwały stan hemodynamiczny, jego rola jest porównywana do tej, jaką w monitorowaniu cukrzycy pełni hemoglobina glikowana. LAVI jest uznanym wskaźnikiem prognostycznym zarówno w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego, jak i ogólnego rokowania w wielu sytuacjach klinicznych, takich jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, udar mózgu, cukrzyca, a także przewlekła niewydolność nerek.