Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane uwarunkowania psychopatologiczne w chorobie wieńcowej

Autor:
Adam Pawlak, Michał Krejca, Andrzej Bochenek, Dominika Ochnik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
120
Strona końcowa:
123
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, lęk, depresja
Czytaj

Uczucie lęku i niepokoju uznaje się za jeden z podstawowych objawów zawału mięśnia sercowego. Z kolei dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego mogą być objawami zaburzeń lękowych, na przykład lęku napadowego lub uogólnionego. Szacuje się, że u około 25% pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur kardiologiczny z powodu bólu w klatce piersiowej ból ten jest objawem lęku napadowego. Około 65% chorych po zawale ma obniżony nastrój, a 15-22% osób spełnia kryteria dużej depresji. Współistnienie depresji z chorobą wieńcową (podobnie jak wspomnianego wyżej lęku) uważa się za czynnik pogarszający rokowania chorego. Sugeruje się, że pacjenci z zawałem mięśnia sercowego oraz współistniejącą depresją stanowią grupę wysokiego ryzyka zgonu lub ponownego zawału ? w tej grupie chorych ryzyko śmiertelności wzrasta 3,5-krotnie w porównaniu z osobami chorymi na chorobę niedokrwienną bez objawów depresji. Osobowość typu A charakteryzuje osoby ambitne, czujne, nieufne, agresywne, żyjące pod presją czasu, z silną potrzebą uznania, awansu, sukcesu i współzawodnictwa. Osoby takie są podatne na chorobę niedokrwienną serca. Alekstymia określa brak zdolności do rozpoznawania, nazywania i ekspresji uczuć. Uważa się, że tłumienie emocji powiązane jest z przyspieszeniem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Lęk, złość i agresja u pacjentów depresyjnych bardziej zwiększają ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową niż u innych chorych, będących w depresji. Osobowość typu D (stresowa) może być traktowana jako czynnik sprzyjający powstawaniu chorób układu krążenia, jak i ich progresji. Stwierdzono także, że profil temperamentu charakteryzujący się wysokim poziomem wytrwałości i uzależnienia od nagrody, średnim poziomem zapotrzebowania na stymulację oraz niskim poziomem unikania wzmocnień negatywnych jest związany z ryzykiem choroby niedokrwiennej serca.