Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ultrafiltracja - kiedy leczenie moczopędne chorych z zaawansowaną niewydolnością serca nie wystarcza

Autor:
Magdalena Grochowska, Władysław Sinkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
124
Strona końcowa:
127
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, oporność na leczenie diuretyczne, ultrafiltracja
Czytaj

Niewydolność serca (HF) jest coraz większym problemem współczesnej kardiologii, zarówno ze względu na stale rosnącą populację chorych, jak i niekorzystne rokowanie, pomimo coraz nowocześniejszych metod terapii. Częstość występowania HF sięga 2-3% populacji, gwałtownie wzrastając ok. 75 r.ż., gdyż dotyczy nawet 10-20% osób w tej grupie wiekowej. Jako najczęstsza przyczyna hospitalizacji osób powyżej 65 r.ż., HF stanowi również istotny ekonomiczny i społeczny problem zdrowotny. Ponad 80% tych chorych jest hospitalizowanych z powodu ostrej dekompensacji serca z dominującymi objawami przewodnienia, wynikającymi z retencji sodu i wody. Wśród nich dużą grupę stanowią pacjenci ze zdekompensowaną HF w stadium D wg klasyfikacji ACC/AHA (klasa IV wg NYHA), oporną na leczenie farmakologiczne. Znacząca oporność na diuretyki oraz wysoki odsetek częstych hospitalizacji zmuszają do poszukiwania alternatywnych, bardziej skutecznych metod leczenia, do których należy ultrafiltracja.