Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola i znaczenie desminy (białka cytoszkieletu) w kardiomiopatii rozstrzeniowej

Autor:
Agnieszka Pawlak, Robert J. Gil
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
128
Strona końcowa:
132
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
desmina, remodeling serca, dysfunkcja skurczowa, rokowanie
Czytaj

Niewydolność serca o nieznanej etiologii, tzw. kardiomiopatia pierwotna, coraz częściej łączona jest z nieprawidłowościami w obrębie białek strukturalnych mięśnia sercowego. Jednym z kluczowych białek cytoszkieletu jest desmina. Odpowiada ona za utrzymanie kształtu komórki, napięcie błon komórkowych, mitochondrialnych i jądrowych, a także integralności środowiska wewnątrzkomórkowego, regulacje, położenie oraz funkcje aparatu kurczliwego, jądra komórkowego i mitochondriów. Wyniki prac wykonanych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie wykazują różny poziom ekspresji desminy w kardiomiocytach chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM). Odmienne wzorce ekspresji definiowane jako typ I, IIA, IIB i III wiążą się ze zmianami strukturalnymi i ultrastrukturalnymi kardiomiocyta, jak również korelują z parametrami klinicznymi, echokardiograficznymi i biochemicznymi. Zmniejszenie ekspresji desminy lub jej brak w komórce jest markerem złego rokowania u chorych z DCM.