Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Parametry oceniające pozytywną odpowiedź na terapię resynchronizującą

Autor:
Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Beata Mańkowska, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
137
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
terapia resynchronizująca serca, odpowiedź na CRT, remodeling lewej komory serca
Czytaj

Terapia resynchronizująca serca (CRT) jest wybraną formą leczenia podgrupy pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca, wydłużonym czasem trwania zespołu QRS i obniżoną funkcją lewej komory serca. Dwukomorowa stymulacja serca powoduje natychmiastową i długookresową poprawę hemodynamiczną, neurohormonalną i funkcjonalną, a z biegiem czasu może prowadzić do odwrotnego remodelingu lewej komory serca. Ma duży wpływ na przeżycie oraz zmniejszenie objawów niewydolności serca po implantacji. Mimo dużej liczby pacjentów, którzy odnoszą korzyści z CRT, istnieje jednak znaczna część osób ? 30-40%, którzy takiej korzyści nie doświadczają. Nadal toczy się dyskusja na temat identyfikacji chorych, których nazywa się ?responders? i ?non-responders?. Czynnikiem utrudniającym dokonanie takiego podziału jest brak definicji określającej pozytywną odpowiedź na CRT. Doniesienia z literatury wskazują, że korzystnej odpowiedzi na CRT, włączając w to poprawę parametrów funkcjonalnych, echokardiograficznych, hemodynamicznych i neurohormonalnych, nie zawsze towarzyszy poprawa objawów subiektywnych odczuwana przez pacjenta i poprawa jego jakości życia. Ostatecznie najważniejszą pozytywną odpowiedzią na CRT powinno być przedłużenie życia pacjenta i(lub) eliminacja objawów niewydolności serca, jak również polepszenie jakości życia. W pracy przedstawiono parametry, które są wykorzystywane do oceny odpowiedzi na CRT.