Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe doustne antykoagulanty - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Piotr Zając, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
142
Strona końcowa:
144
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nowe doustne antykoagulanty
Czytaj

Nowe doustne antykoagulanty (NOACs) są alternatywą dla antagonistów witaminy K w prewencji udarów u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków. W ostatnim czasie opublikowano kilka ciekawych badań klinicznych, których wyniki znacznie uzupełniają wiedzę o tej nowej grupie leków. Baker i Phung przeprowadzili pośrednią analizę porównawczą poszczególnych NOACs. W innym badaniu autorzy oceniali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania antidotum dla dabigatranu i riwaroksabanu. Kolejne trzy opisane w pracy badania znacznie poszerzają wiedzę na temat przygotowania chorych do kardiowersji elektrycznej oraz ablacji z wykorzystaniem NOACs. W opracowaniu omówiono także dwie subanalizy ? badania ARISTOTLE oraz badania ROCKET-AF, w których oceniano skuteczność stosowania nowych leków u pacjentów z migotaniem przedsionków ze współistniejącą niewydolnością serca.