Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Bartosz Mielczarek, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
148
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule omówiono rezultaty opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących między innymi zastosowania terapii przeciwpłytkowej u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty, wpływu obecności rodziny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, występowania choroby wieńcowej u pacjentek po radioterapii, częstości występowania i znaczenia klinicznego wczesnej repolaryzacji w zapisie EKG. W pracy przedstawiono również obserwacje dotyczące obecności nasierdziowej tkanki tłuszczowej i związanego z nią ryzyka sercowo-naczyniowego, wartości rokowniczej wystąpienia zawału mięśnia sercowego dla krewnych I stopnia, znaczenia wydłużenia zespołu QRS dla pacjentów z niewydolnością serca oraz przezskórnej wymiany zastawki aortalnej.