Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakrzepica żyły głównej dolnej i olbrzymia skrzeplina prawego przedsionka leczona nieskutecznie trombolizą

Autor:
Janusz Bieńkowski, Artur Chmiel, Katarzyna Mitręga, Andrzej Muras, Grzegorz Kołoczek, Wojciech Kreis
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
151
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tromboliza, skrzeplina prawego przedsionka
Czytaj

W artykule przedstawiono opis przypadku 79-letniego pacjenta z zakrzepicą żyły głównej dolnej i olbrzymią skrzepliną prawego przedsionka, u którego doszło do progresji zakrzepicy w czasie leczenia heparyną drobnocząsteczkową. Wobec dyskwalifikacji pacjenta od leczenia kardiochirurgicznego i wystąpienia objawów wstrząsu kardiogennego, podjęto próbę leczenia fibrynolitycznego. Jednak po wstępnej stabilizacji stanu klinicznego doszło do zatrzymania krążenia wskutek przemieszczenia się skrzepliny do prawej komory.