Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna implantacja zastawki Melody u 10-letniego chłopca ze zwężeniem homograftu płucnego

Autor:
Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Anna Sysa-Dedecjus, Jacek J. Moll, Maarten Witsenburg, Jadwiga A. Moll
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
152
Strona końcowa:
155
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zastawka Melody, homograft płucny, leczenie interwencyjne
Czytaj

Mimo doskonalenia technik chirurgicznych oraz materiałów wykorzystywanych do rekonstrukcji drogi wypływu z prawej komory wraz z upływem czasu od operacji, wzrasta odsetek pacjentów wymagających ponownej interwencji z powodu dysfunkcji graftu. Wprowadzenie przezskórnej implantacji zastawki w pozycję płucną umożliwiło przedłużenie funkcjonowania zwężonych i/lub niedomykalnych graftów. Pozwoliło to uniknąć kolejnej operację w krążeniu pozaustrojowym lub odsunąć ją w czasie. W artykule opisano zabieg przezskórnej implantacji zastawki Melody u najmłodszego w Polsce 10-letniego pacjenta z istotnym zwężeniem homograftu płucnego, który został wykonany po raz pierwszy w Klinice Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.