Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół takotsubo powikłany wstrząsem kardiogennym u 87-letniej pacjentki z przewlekłym stresem

Autor:
Marcin Modzelewski, Jacek Sawicki, Ilona Jędrzejewska, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
156
Strona końcowa:
160
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia takotsubo, podeszły wiek, wstrząs kardiogenny
Czytaj

Zespół takotsubo to odwracalna kardiomiopatia indukowana stresem, która może wystąpić także bez ewidentnego czynnika wywołującego. W pracy omówiono przypadek 87-letniej pacjentki eksponowanej na przewlekły stres wynikający z problemów rodzinnych, która została przyjęta do szpitala z objawami ostrej niewydolności serca. Przebieg kliniczny powikłany był wstrząsem kardiogennym. Na podstawie klasycznych kryteriów rozpoznano zespół takotsubo. Zastosowane leczenie wspomagające spowodowało ustąpienie objawów niewydolności serca w ciągu kilku dni oraz pełną normalizację funkcji lewej komory w okresie kilku tygodni. W dyskusji przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego zespołu takotsubo.