Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie chorób autoimmunizacyjnych oraz mikroangiopatii u dzieci z cukrzycą typu 1 w latach 2000-2010

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska,Urszula Ordowska, Magdalena Golonko, Monika Tobiaszewska, Bożena Florys, Jolanta Jabłońska, Agnieszka Otocka, Włodzimierz Łuczyński, Aneta Zasim, Ewa Jakubowska, Justyna Michalak,Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
2
Strona początkowa:
51
Strona końcowa:
57
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
choroby autoimmunizacyjne, mikroangiopatia, cukrzyca, dzieci, częstość występo­wania
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba młodych pacjentów z cukrzycą typu 1, leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI). Leczenie choroby jest ukierunkowane na uzyskanie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz zapobieganie powikłaniom. Celem pracy była analiza zmiany leczenia i obrazu klinicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na przestrzeni lat 2000­??2010, ze szczególnym uwzględnieniem występowania chorób autoimmunizacyjnych oraz mikroangiopatii. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 567 dzieci, podopiecznych poradni diabetologicznej, z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Porównano 251 dzieci, leczonych w 2000 roku, z 316 dziećmi leczonymi w 2010 roku. Wyniki uzyskano na podstawie kart poradnianych oraz dokumentacji szpitalnej. Analizowano dane demograficzne, antropometryczne, schemat leczenia, rodzaj stosowanych insulin, wyrównanie metaboliczne, oraz występowanie chorób autoimmunizacyjnych i mikroangiopatii. Wyniki: W roku 2010 zaobserwowano obniżenie wieku zachorowania pacjentów na cukrzycę typu 1 z 10 na 8 lat (p=0,039). Znacząco wzrósł odsetek dzieci leczonych za pomocą CPWI (do 60,1%) oraz zmniejszył się odsetek dzieci stosujących insuliny tradycyjne na rzecz analogów insulin. Stwierdzono wzrost wartości HbA1c z 7,4 do 8,0% (p<0,001) oraz wzrost odsetka pacjentów z HbA1c >7,5% w 2010 roku. W 2010 r. wzrósł odsetek dzieci z otyłością z 5,2 do 13,7% (p=0,004) oraz statystycznie istotnie wzrósł SDS-BMI. Zwiększył się też odsetek dzieci chorujących na inne choroby o podłożu autoimmunizacyjnym, takie jak celiakia (z 0,4% na 7,3%, p<0,001) oraz choroby tarczycy (z 6,9% na 21,3%, p<0,001). Częstość występowania retinopatii zmniejszyła się z 6 do 1%, p=0,04, zaś częstość występowania albuminurii zmniejszyła się nieistotnie. Wnioski: Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia nastąpiła znaczna zmiana w sposobie leczenia dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1. Pogorszenie wyrównania metabolicznego, mimo częstszego zastosowania CPWI, może być spowodowane wzrostem występowania otyłości oraz chorób autoimmunizacyjnych. Zbliżony do fizjologicznego sposób podawania insuliny może z kolei wpływać na zmniejszenie występowania retinopatii we współczesnej populacji dzieci chorych na cukrzycę.