Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza składu ciała z użyciem metody bioimpedancji u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Ewelina Niewadzi, Barbara Głowińska-Olszewska, Włodzimierz Łuczyński, Paulina Świrydo, Paulina Zduniuk, Aneta Pawelczyk, Magdalena Deluga, Sylwia Piekut,Urszula Lachowska, Marcin Czaban, Irena Białokoz-Kalinowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Aneta Zasim, Ewa Jakubowska, Justyna Michalak, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
2
Strona początkowa:
58
Strona końcowa:
63
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
dzieci, cukrzyca typu 1, otyłość, bioimpedancja
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1 stanowią grupę szczególnie narażoną na występowanie powikłań sercowo-naczyniowych, związanych z otyłością. Według niektórych dotychczasowych danych przydatną metodą do analizy składu ciała może być metoda bioimpedancji elektrycznej. Cel pracy: Celem pracy była próba poszukiwania korelacji między wskaźnikami antropometrycznymi oraz wynikami lipidogramu a danymi uzyskanymi z impedancji bioelektrycznej u dzieci z cukrzycą. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano prospektywnie 104 dzieci z cukrzycą typu 1 oraz 313 dzieci bez cukrzycy (grupa odniesienia). W obu grupach wykonano pomiary antropometryczne, zanotowano wyniki lipidogramu, a w analizie bioimpedancji elektrycznej uzyskano dane o procentowej oraz ilościowej (w kilogramach) zawartości tkanki tłuszczowej, masy beztłuszczowej oraz całkowitej zawartości wody w organizmie. Wyniki: Grupy badana i odniesienia nie różniły się pod względem procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, masy tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała oraz całkowitej zawartości wody w organizmie. Wśród dzieci z nadwagą lub otyłością i cukrzycą typu 1 zanotowano istotnie niższą masę tłuszczową (FAT mass) w porównaniu do dzieci z nadwagą i otyłością bez cukrzycy. W całej grupie obserwowano silny związek między procentową zawartością tłuszczu oraz masą tkanki tłuszczowej a standaryzowanym wskaźnikiem masy ciała oraz obwodem talii. Związek ten był silniejszy w grupie odniesienia niż w grupie dzieci z cukrzycą. W całej grupie pacjentów zaobserwowano korelację procentowej zawartości tkanki tłuszczowej z frakcją HLD-cholesterolu i LDL-cholesterolu oraz z wartościami ciśnienia tętniczego. Wnioski: Wyniki badań własnych potwierdzają korelację między parametrami antropometrycznymi a danymi uzyskanymi z bioimpedancji elektrycznej. Związki te są jednak silniejsze w grupie dzieci bez cukrzycy niż wśród dzieci z cukrzycą, co kwestionuje przydatność tej metody w ocenie tkanki tłuszczowej wśród dzieci leczonych insuliną.