Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nutrigenetyka i nutrigenomika - zastosowanie technologii "omics" w optymalizacji żywienia człowieka

Autor:
Mariusz Panczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
2
Strona początkowa:
70
Strona końcowa:
77
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
nutrigenetyka, nutrigenomika, genomika żywienia, żywienie zindywidualizowane
Czytaj

Nutrigenetyka i nutrigenomika są obecnie postrzegane jako jedne z ważniejszych obszarów badawczych, mających zapewnić lepsze zrozumienie wpływu żywienia na zdrowie człowieka. Ponieważ badania tego typu mają charakter interdyscyplinarny, istnieje problem z szeroką akceptacją oraz praktycznym zastosowaniem klinicznym uzyskanych wyników. Zrozumienie nowych idei i hipotez stawianych w badaniach z zakresu nutrigenetyki/nutrigenomiki wymaga znajomości genetyki, biochemii, biologii molekularnej oraz podstawowych możliwości i ograniczeń, jakie wiążą się ze stosowaniem statystycznych i bioinformatycznych analiz, a przede wszystkim technologii badawczych ?omics? (genomika, transkryptomika, proteomika, metabolomika). Wysokosprawne techniki analizy całego genomu czy proteomu pozwalają na uzyskanie danych niezbędnych do indywidualnego profilowania pacjenta. Głównym problemem jest jednak nadal niedostateczna wiedza na temat fizjologii i biochemii komórki. Ogromna ilość informacji, którą uzyskuje się przy zastosowaniu technologii ?omics?, utrudnia interpretację i wnioskowanie. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju badań jest możliwość systemowej analizy (biologia systemowa), co jest istotne w kontekście holistycznej interpretacji zjawisk biologicznych. Niniejszy przegląd jest próbą przedstawienia najważniejszych hipotez oraz celów, które realizowane są przez naukowców zajmujących się nutrigenetyką/nutrigenomiką. W pracy opisano główne kierunki badań oraz przewidywane skutki związane z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć genomiki żywienia, a także krytyczną ocenę możliwego wpływu przyszłych rozwiązań na zdrowie publiczne.