Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty psychologiczne związane z leczeniem trądziku pospolitego izotretynoiną

Autor:
Małgorzata L. Kmieć, Anna Pajor, Grażyna Broniarczyk-Dyła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
106
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik pospolity, izotretynoina, akceptacja choroby, depresja, procesy poznawcze
Czytaj

Wprowadzenie: W ciężkich bądź opornych na leczenie odmianach trądziku pospolitego dobre efekty kliniczne obserwuje się po włączeniu doustnej izotretynoiny. Leczenie to jest jednak w Polsce nadal uznawane przez część lekarzy za ryzykowne, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Cel pracy: Celem pracy było stwierdzenie, czy leczenie trądziku pospolitego izotretynoiną wywiera wpływ na występowanie u pacjentów zaburzeń nastroju, w tym depresji oraz nieprawidłowości przebiegu procesów poznawczych. Dodatkowo, przed rozpoczęciem leczenia oceniano u chorych stopień akceptacji choroby. Materiał i metody: Badaniami objęto 30 pacjentów z cięższymi odmianami trądziku pospolitego, w wieku 18-27 lat, leczonych ogólnie izotretynoiną. Ocenie poddano ich stan psychiczny oraz wybrane procesy poznawcze. Przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu u pacjentów zastosowano Skalę Depresji Becka oraz test powtarzania wyrazów i cyfr. Dodatkowo, przed włączeniem izotretynoiny, chorzy wypełniali Skalę Akceptacji Choroby. Wyniki: Akceptacja występowania obecności zmian trądzikowych w badanej grupie była dość wysoka (35,5 na możliwe 40 pkt), wyniki na Skali Depresji Becka przed i po leczeniu nie uległy istotnej statystycznie zmianie, a procesy poznawcze nie pogorszyły się. Wszyscy pacjenci byli zadowoleni z uzyskanych efektów leczenia. Wnioski: Izotretynoina jest lekiem skutecznym w leczeniu trądziku pospolitego. Wyniki badań własnych nie wykazały negatywnego wpływu leku na stan psychiczny i zdolności poznawcze leczonych chorych.