Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Erytrodermia łuszczycowa skutecznie leczona ustekinumabem

Autor:
Małgorzata Mazur, Michał Torz, Anna Neneman-Hirsch, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
115
Strona końcowa:
119
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, erytrodermia, ustekinumab
Czytaj

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 31-letniego pacjenta, chorującego na łuszczycę plackowatą o ciężkim przebiegu od 1986 r., u którego doszło do wystąpienia erytrodermii, po odstawieniu acytretyny stosowanej przez niego od ponad 10 lat. Z uwagi na długi okres przyjmowania leku, uzyskaną poprawę stanu dermatologicznego i stwierdzone odchylenia w badaniach laboratoryjnych zdecydowano o zakończeniu terapii ww. preparatem. Następnie, mimo prowadzonego leczenia przeciwzapalnego i stosowania fototerapii, zaobserwowano u chorego masywne nasilenie zmian skórnych. Z uwagi na ciężki stan ogólny pacjenta, podjęto decyzję o próbie leczenia lekiem biologicznym ustekinumab. Ze względu na wagę pacjenta poniżej 100 kg, zastosowano dawkę 45 mg podskórnie, którą powtórzono po 4 tygodniach. Następnie stosowano leczenie podtrzymujące ustekinumabem w tej samej dawce co 12 tygodni. Terapia lekiem biologicznym przyniosła oczekiwany korzystny efekt terapeutyczny.