Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie permetryny w leczeniu świerzbu

Autor:
Joanna Salomon, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
125
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
permetryna, świerzb, leczenie, preparaty miejscowe
Czytaj

Świerzb jest zakaźną chorobą pasożytniczą, rozpowszechnioną szeroko na całym świecie, wywoływaną przez świerzbowca ludzkiego. Przeniesienie pasożyta odbywa się przede wszystkim przez kontakt bezpośredni ze skórą osoby zakażonej. Objawowość w świerzbie związana jest nie tylko z samą obecnością pasożyta w skórze pacjenta, ale także z silną alergizacją na jego antygeny i odpowiedzią immunologiczną gospodarza. Świerzbowce charakteryzują się znaczną specyfiką względem zasiedlanego gospodarza, tak więc zakażenia odzwierzęce są rzadkie i mają samoograniczający charakter. Dominującym objawem subiektywnym u pacjentów ze świerzbem jest świąd, który wzmaga się po podwyższeniu temperatury ciała. Charakterystyczne wykwity to: nory świerzbowcowe, grudki, grudki obrzękowe, rumień, a także objawy wtórne, czyli nadżerki, strupy i przeczosy. Oprócz klasycznej postaci świerzbu obserwuje się także kilka szczególnych odmian: świerzb guzkowy, pęcherzowy czy norweski. Permetryna jest syntetycznym pyretroidem, stosowanym miejscowo w stężeniu 5%, który powoduje porażenie pasożyta, a w konsekwencji jego śmierć. W leczeniu świerzbu wystarczy jednorazowa aplikacja preparatu na skórę na 8-10 godz. Wygoda jednorazowej aplikacji skutkuje również lepszą współpracą z pacjentem, co wpływa na odsetek wyleczeń. Skuteczność prawidłowo przeprowadzonego leczenia szacuje się na ponad 90%, tak więc preparat wykazuje najwyższą skuteczność spośród znanych terapii przeciwświerzbowcowych. Miejscowy preparat permetryny cechuje się wysokim bezpieczeństwem i może być stosowany u małych dzieci już powyżej 2. miesiąca życia. Liczne badania kliniczne przeprowadzone w różnych grupach wiekowych potwierdziły zarówno dużą skuteczność 5% permetryny w leczeniu świerzbu, jak i jej wysoki profil bezpieczeństwa oraz dobrą tolerancję. Preparat permetryny ma bardzo dobre właściwości kosmetyczne. Obecnie kuracja miejscowym preparatem permetryny w stężeniu 5% wydaje się najlepszą opcją terapeutyczną.