Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Molekularno-biologiczna bezpośrednia identyfikacja dermatofitów w materiale klinicznym w przypadku podejrzenia onychomikozy (grzybicy paznokci) oraz tinea pedis (grzybicy stóp) - studium prospektywne...

Autor:
Iwona Winter, Silke Uhrlaß, Constanze Krüger, Jürgen Herrmann, Guntram Bezold, Arndt Winter, Simone Barth, Jan C. Simon, Yvonne Gräser, Pietro Nenoff
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
63
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dermatophytes, tinea pedis, tinea unguium, PCR-Elisa technique
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybice paznokci są częstymi dermatozami infekcyjnymi. Terapia przeciwgrzybicza powinna być poprzedzona dokładną diagnostyką ? bezpośrednim badaniem mikologicznym oraz hodowlą w celu identyfikacji patogenu. Konwencjonalne metody mikologiczne mają pewne ograniczenia. Preparat mikroskopowy nie pozwala na różnicowanie międzygatunkowe, a tym bardziej na rozróżnianie szczepów. Można w ten sposób stwierdzić jedynie obecność elementów grzyba. Hodowla jest czasochłonna, a prawdopodobieństwo nieprawidłowej interpretacji podczas próby identyfikacji gatunkowej szczepu jest znaczne. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 218 pacjentów z podejrzeniem tinea pedis i/lub tinea unguium, obciążonych czynnikami ryzyka tych infekcji. W celu identyfikacji grzybów przeprowadzono konwencjonalną diagnostykę mikologiczną fragmentów paznokci oraz zeskrobin naskórka opartą na preparacie bezpośrednim z Blankophorem? oraz hodowli. Dodatkowo wykorzystano metodę PCR-Elisa, w której zastosowano specyficzne primery skierowane przeciwko topoizomerazie typu II. Daje to możliwość bezpośredniej identyfikacji w materiale klinicznym grzybów z gatunków: Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale oraz Epidermophyton floccosum. Wyniki: U 23,9% pacjentów potwierdzono w hodowli obecność dermatofitów (T. rubrum lub T. interdigitale). W badaniu PCR-Elisa u 29,9% badanych udowodniono obecność dermatofitów T. rubrum lub T. inerdigitale. Żadna z metod, ani konwencjonalna, ani oparta na technice PCR, nie pozwoliła na wykrycie obecności Epidermophyton floccosum. Wykazano zarówno wyższą czułość (79,0%), jak też swoistość diagnostyczną (85,5%) metody molekularnej opartej na technice PCR-ELISA nad metodą konwen- cjonalną. Wnioski: Technika PCR-Elisa jest szybką, swoistą i czułą metodą mogącą mieć zastosowanie w diag­nostyce infekcji dermatofitowych paznokci i skóry. Dodatkowo pozwala na identyfikację gatunkową dermatofitów.