Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Microsporum canis - jedyny patogen tinea capitis u dzieci w Gdańsku

Autor:
Magdalena Lange, Joanna Kłudkowska, Monika Konczalska, Barbara Bykowska, Roman Nowicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
64
Strona końcowa:
68
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
tinea capitis, dzieci, etiologia, klinika
Czytaj

Wprowadzenie: Tinea capitis stanowi jedną z najczęstszych chorób infekcyjnych w populacji dziecięcej. Cel pracy: Aktualizacja czynników etiologicznych wywołujących tinea capitis u dzieci w północnej Polsce oraz analiza obrazu klinicznego zakażeń dermatofitami w obrębie owłosionej skóry głowy. Materiał i metody: W Klinice Dermatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2009-2012 wykonano badania mikologiczne bezpośrednie i hodowlane u 148 dzieci w wieku od 4. mies.ż. do 18 lat, u których podejrzewano zakażenie grzybicze skóry owłosionej głowy. Wyniki: Tinea capitis rozpoznano oraz potwierdzono dodatnim wynikiem hodowli u 45 dzieci (26 chłopców i 19 dziewczynek). Stwierdzono, że w analizowanym okresie czasu Microsporum canis stanowił jedyny dermatofit powodujący tinea capitis u dzieci. Grzybica skóry owłosionej głowy występowała najczęściej u dzieci od 4. do 7. r.ż. (48,9%), natomiast powyżej 11. r.ż. przypadków tinea capitis w ocenianym materiale nie rozpoznawano. W przebiegu zakażeń wywołanych przez Microsporum canis obserwowano obrazy kliniczne odpowiadające przede wszystkim grzybicy powierzchownej (87,5%); rzadko zmiany chorobowe miały charakter grzybicy głębokiej (12,5%). Wnioski: Florę mikologiczną powodującą tinea capitis w rejonie Gdańska całkowicie zdominował Microsporum canis.