Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ekspresja genu arylamidazy leucynowej APE2 w materiałach klinicznych - badania wstępne

Autor:
Małgorzata Bondaryk, Jan Ławrynowicz, Grażyna Sygitowicz, Wiesław Kurzątkowski, Monika Staniszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
72
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
arylamidaza leucynowa, Candida albicans, infekcje powierzchniowe
Czytaj

Wprowadzenie: Powierzchniowe infekcje o etiologii Candida albicans znacząco obniżają standard życia chorych. Ze względu na trudności w leczeniu i pojawianie się nawrotów infekcji, powierzchniowe kandydozy błon śluzowych, skóry oraz paznokci wciąż stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny. Lepsze zrozumienie wirulencji C. albicans jest niezbędne w celu usprawnienia diagnostyki oraz metod leczenia kandydoz. Cel pracy: W poszukiwaniu potencjalnych biomarkerów do szybkiego wykrywania C. albicans poddano ocenie arylamidazę leucynową (Ape2). Celem badań była analiza poziomu ekspresji APE2 w materiale klinicznym. Materiał i metody: Do badań użyto materiału klinicznego pobranego od pacjentów z podejrzeniem wystąpienia kandydozy powierzchniowej (paznokci rąk lub jamy ustnej). W celu ilościowej oceny poziomu transkryptu mRNA badanego genu APE2 w poszczególnych próbkach zastosowano technikę Real Time PCR. Wyniki: Specyficzność starterów została potwierdzona zarówno dla szczepów referencyjnych, jak też izolatów klinicznych Candida spp. Przeprowadzona analiza ekspresji wykazała zróżnicowany poziom transkryptu mRNA badanego genu pomiędzy próbkami. Wśród wszystkich próbek nadekspresję APE2, wskazującą na zakażenie o etiologii C. albicans, odnotowano tylko w jednym przypadku. Wnioski: Analiza z zastosowaniem techniki RT-PCR umożliwiła wykrycie arylamidazy leucynowej bezpośrednio w materiale klinicznym w ciągu 8 godz. z pominięciem hodowli. Rzuca to nowe światło na wykrycie zakażeń o etiologii C. albicans. Dalsze badania są jednak niezbędne w celu lepszego zrozumienia roli Ape2 w patogenezie kandydoz.