Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hialohyfomikoza wywołana przez Acremonium strictum u żółwia czerwonouchego - znaczenie dla diagnostyki i leczenia oportunistycznych infekcji grzybiczych u gadów

Autor:
Pietro Nenoff, Torsten Arndt, Yvonne Gräser, Jürgen Herrmann, Constanze Krüger
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
76
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
hialohyfomikoza, żółw czerwonouchy
Czytaj

Acremonium strictum (W. Gams) jest oportunistycznym grzybem pleśniowym często spotykanym w środowisku, ale niezwykle rzadko powodującym infekcje u zwierząt i ludzi. Opisano przypadek 34-letniego domowego żółwia czerwonouchego (Trachemys scripta elegans), u którego przed 2 miesiącami pojawiły się wrzodziejące i hiperkeratotyczne zmiany w obrębie karapaksu i plastronu. Zeskrobiny zostały przebadane mikologicznie i uzyskano wzrost grzyba pleśniowego na agarze Sabourauda z dekstrozą. W badaniach molekularnych (sekwencjonowanie regionu ITS rRNA) uzyskano identyfikację A. strictum. Leczenie przeciwgrzybicze doustnym ketokonazolem i miejscowym klotrimazolem było skuteczne. Opisywany przypadek jest przykładem skutecznego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku oportunistycznej infekcji grzybiczej u gada, co w wielu przypadkach nie jest podejmowane.