Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Fabrykacja selenowych nanocząstek pokrytych mentolem i ich aktywność przeciwgrzybicza wobec izolatów dermatofitów

Autor:
Mojtaba Shakibaie, Maryam Moazeni, Zohre Niazzadeh-Najafi, Sassan Rezaie, Mohsen Amini, Ahmad Reza Shahverd
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
80
Strona końcowa:
84
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
nanocząstki selenu, dermatofity, aktywność przeciwgrzybicza, mentol, pokrywane nanocząstki, nanokompozyty
Czytaj

Wprowadzenie: Infekcje grzybicze wywoływane przez dermatofity mogą dotyczyć różnych obszarów skóry i są czasem trudne do leczenia. Chociaż siarczek selenu jest od dawna znany jako nieorganiczny środek przeciwgrzybiczy, właściwości przeciwgrzybicze nanocząstek selenu nie były do tej pory opisane. Cel pracy: W tym badaniu oceniano właściwości przeciwgrzybicze nanocząstek selenu (Se NPs), czystego mentolu i nanoczastek selenu pokrytych mentolem wobec izolatów Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes i Microsporum canis. Materiał i metody: W pierwszym etapie uzyskano nanocząstki selenu i z nich utworzono nanokompozyt pokryty mentolem. Badanie powierzchni Se NPs i nanoczastek selenu pokrytych mentolem było wykonane za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Właściwości przeciwgrzybicze oceniano za pomocą mikrorozcieńczeń w bulionie (wytyczne CLSI). Wyniki: Reszty karboksylowe zostały wykryte na powierzchni Se NPs metodą FTIR. W tym eksperymencie potwierdzono też obecność mentolu na powierzchni Se NPs, co uzyskano metodą precypitacji. Dalsze badania za pomocą TGA wykazały, że cząsteczki metolu związały się z powierzchnią Se NPs w stosunku 1:10. Tak więc średnio 1 mg Se NPs zawierał 100 ?g czystego mentolu. Mentol posiadał silne działanie przeciwgrzybicze wobec badanych izolatów. Dodatkowo wykazno, że niewielka ilość mentolu związanego z nanocząstkami selenu działa równie dobrze jak wieksze ilości czystej substancji. Wnioski: Se NPs mogą być rozważane jako skuteczne nośniki dla środków przeciwgrzybiczych, jak np. mentolu.