Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) za pomocą implantów Amplatzer PFO Occluder i Cardio-O-Fix PFO Occluder - ocena porównawcza

Autor:
Jacek Białkowski, Maciej Wawrzyńczyk, Blandyna Karwot, Roland Fiszer, Marian Zembala, Mateusz Knop, Małgorzata Szkutnik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
178
Strona końcowa:
181
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przeznaczyniowe zamykanie, przetrwały otwór owalny
Czytaj

Wprowadzenie: Przezskórne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) za pomocą implantów Amplatzer u pacjentów z kryptogennymi udarami oun jest powszechną praktyką kliniczną. Ostatnio do praktyki zostały wprowadzone także nowe urządzenia ? okludery Cardio-O-Fix, bardzo podobne, lecz tańsze od Amplatzerów. Brak jest jednak opublikowanych danych, porównujących wyniki zastosowania obu tych urządzeń. Cel pracy: Ocena porównawcza urządzeń Amplatzer PFO Occluder i Cardio-O-Fix PFO Occluder zastosowanych do przeznaczyniowego zamykania przetrwałego otworu owalnego PFO. Materiał i metodyka: Przezskórnemu zamknięcie PFO poddano 63 kolejnych pacjentów. U 38 pacjentów użyto urządzenia Amplatzer PFO Occluder, natomiast u 25 ? urządzenia Cardio-O-Fix Occluder. Porównano uzyskane wyniki. Przed zabiegiem oraz co najmniej 6 miesięcy po zabiegu oceniano prawo-lewy przeciek przez PFO za pomocą ciągłego przezczaszkowego badania dopplerowskiego (c-TCD) z dożylnym podaniem kontrastu Wyniki: Procedurę pomyślnie przeprowadzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. U żadnego z nich nie zaobserwowano powikłań związanych z zabiegiem podczas hospitalizacji. Po 6 miesiącach od procedury istotny resztkowy prawo-lewy przeciek stwierdzono u 8 spośród 38 pacjentów (21%) w grupie, w której użyto urządzenia Amplatzer oraz u 6 spośród 25 osób (24%) w grupie, w której użyto Cardio-O-Fix. W pierwszej grupie u 3 spośród 38 pacjentów (7,9%) wystąpiło nowe zdarzenie neurologiczne: jeden pacjent przebył przemijający atak niedokrwienny TIA, u dwóch osób wystąpił nowy udar niedokrwienny oun. Pozytywny wynik c-TCD i TEE obserwowano tylko u jednej osoby spośród tych pacjentów, ale stwierdzono u niej również rozwijające się zmiany miażdżycowe w tętnicach kręgowych. W grupie Cardio-O-Fix nie odnotowano nowych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Wnioski: Przezskórne zamykanie PFO za pomocą urządzeń Amplatzer i Cardio-O-Fix jest klinicznie skuteczne i bezpieczne w średnioterminowej obserwacji.