Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy należy zamykać przetrwały otwór owalny u pacjentów z kryptogennym udarem mózgu?

Autor:
Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Wojciech Braksator
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
182
Strona końcowa:
185
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
udar kryptogenny, zator paradoksalny, przetrwały otwór owalny
Czytaj

Część udarów kryptogennych mózgu może wiązać się z zatorem paradoksalnym przez drożny przetrwały otwór owalny (PFO). Częstość występowania PFO u osób poniżej 55 r.ż. po przebytym udarze kryptogennym szacuje się na około 55%. Związek między udarem mózgu o nieznanej etologii a obecnością PFO u osób poniżej 55 r.ż. został potwierdzony w licznych metaanalizach. Wtórna prewencja zatorowości u pacjentów z obecnością PFO obejmuje przezskórne zamknięcie PFO lub leczenie farmakologiczne. Niektóre metaanalizy przeprowadzonych do tej pory badań obserwacyjnych wykazywały przewagę leczenia zabiegowego w zapobieganiu nawrotom zatorowości u pacjentów z PFO. W 2012 oraz 2013 roku ukazały się pierwsze trzy randomizowane prace, w których porównano skuteczność zabiegowego zamknięcia PFO do leczenia farmakologicznego. We wszystkich tych pracach nie wykazano korzyści z przezskórnego zamknięcia PFO. Aktualnie brak jest jasnych kryteriów postępowania we wtórnej prewencji kryptogennej zatorowości u pacjentów z PFO.