Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nefropatia pokontrastowa - czy możliwe jest wczesne wykrywanie i interwencja?

Autor:
Katarzyna Zbierska, Oksana Pańkiw-Bembenek, Magdalena Wilczyńska, Jadwiga Nessler, Andrzej Gackowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
186
Strona końcowa:
189
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostra niewydolność nerek, ostre uszkodzenie cewek nerkowych, nefropatia pokontrastowa, biomarkery
Czytaj

Nefropatia pokontrastowa (contrast-induced nephropathy ? CIN) jest ostrym uszkodzeniem cewek nerkowych (acute kidney injury ? AKI, acute tubular necrosis ? ATN), które może prowadzić do schyłkowej niewydolności nerek, a spowodowane jest podaniem jodowego środka kontrastowego. Rozpoznanie CIN ustala się na podstawie wyników biochemicznych ? jest to wzrost kreatyniny w osoczu o ponad 0,5 mg/dl (44 ?mol/l) lub >25% w stosunku do poziomu bazowego w ciągu 72 godzin po podaniu kontrastu radiologicznego. Występuje ona z częstością 1-50%, w zależności od obecności u pacjenta takich czynników ryzyka, jak: przewlekła choroba nerek, nefropatia cukrzycowa, podeszły wiek, odwodnienie, duża objętość i wysoka osmolarność podanego kontrastu. Wzrost stężenia kreatyniny jest późnym wskaźnikiem CIN i oznacza zwykle nieodwracalny etap uszkodzenia nefronów. W ostatnich latach coraz więcej badań poświęca się nowym biomarkerom, które mają w przyszłości umożliwić wykrywanie wczesnego stadium uszkodzenia komórek cewek nerkowych, jeszcze na etapie dysfunkcji odwracalnej. Należą do nich między innymi: NGAL, IL-18, KIM-1 oraz BMP-7.