Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Użyteczność kliniczna nowych algorytmów w kardiowerterach defibrylatorach

Autor:
Anna Nowek, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Beata Mańkowska, Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
199
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiowertery i defibrylatory implantowane, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, diagnostyka
Czytaj

Współczesne kardiowertery defibrylatory (implantable cardioverter-defibrillator ? ICD) są wyposażane w nowe funkcje diagnostyczne, które mają na celu ułatwienie monitorowania niewydolności serca, oraz w algorytmy zwiększające skuteczność detekcji arytmii. Jedną z innowacji jest sensor hemodynamiczny ICI (intracardiac impedance), który dzięki pomiarom oporności wewnątrzsercowej ułatwia ocenę niewydolności serca, a także system ProMRI?, dzięki któremu pacjenci z ICD będą mieli bezpieczny dostęp do badania metodą rezonansu magnetycznego. Kolejna innowacja to funkcja monitorowania odcinka ST ? niezwykle istotna diagnostycznie w rozpoznaniu epizodów niedokrwienia, oraz 4 nowe algorytmy mające na celu lepszą detekcję arytmii i zmniejszenie ilości nieadekwatnych wyładowań. Inne nowe rozwiązanie zaimplementowane do urządzeń ICD to system SmartShock?, składający się z 6 algorytmów służących zmniejszeniu liczby nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych. Stymulatory rozszerzające też diagnostykę niewydolności serca, głównie przez ocenę wentylacji minutowej i detekcję epizodów bezdechu sennego, które stanowią czynnik prognostyczny między innymi dla większej ilości epizodów tachykardii komorowych i migotania przedsionków. Wstępne doniesienia wskazują na wysoką użyteczność kliniczną powyższych funkcji i algorytmów w diagnostyce, jak i w poprawie jakości życia pacjentów.