Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena niewydolności serca na podstawie zmian parametrów monitorowanych przez urządzenia wszczepialne

Autor:
Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
206
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, urządzenie wszczepialne, kardiowerter-defibrylator serca (ICD), urządzenie wszczepialne z funkcją resynchronizującą (urządzenie CRT), dekompensacja niewydolności serca
Czytaj

Mimo postępu w leczeniu przewlekłej niewydolności serca (HF) w oparciu o nowe leki i urządzenia wszczepialne. Choroba ta jest nadal główną przyczyną zgonów osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowane obecnie urządzenia do elektroterapii serca: kardiowertery-defibrylatory serca (ICD) i urządzenia do resynchronizacji serca (CRT) posiadają rozbudowane funkcje monitorujące wiele parametrów diagnostycznych, tj. częstość rytmu serca w ciągu doby, częstość rytmu serca w spoczynku, zmienność rytmu serca, aktywność pacjenta, odsetek stymulacji resynchronizującej czy czas trwania migotania przedsionków. Monitorowanie takie stanowi istotną wartość diagnostyczną w ocenie ryzyka wystąpienia nasilenia niewydolności serca. Analiza tych parametrów pozwala zmodyfikować terapię farmakologiczną w celu uniknięcia progresji choroby. Co więcej, przeprowadzono już pierwsze badania nad wszczepialnymi urządzeniami umożliwiającymi monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej, lewym przedsionku lub drodze odpływu prawej komory. Analiza zmian wartości ciśnienia może również przyczynić się do uniknięcia hospitalizacji z powodu dekompensacji niewydolności serca.